Welpen opening, wet en avondlied

Opening

Akela: Yallahi

Welpen: Hi

De welpen haasten zich naar Akela, vormen een kring en zwijgen, zodat de opening kan beginnen.
Akela duidt een derdejaar welp aan die de opening mag leiden. De uitgekozen welp stapt naar het midden van de kring en neemt de wolvenkop vast bij de steel.

Akela: Opgelet welpen

De welpen in de kring hurken neer en plaatsen beide middenvingers en wijsvingers tussen hun voeten op de grond. Zo wordt een zittende wolf nagebootst.

Welpen (gezamenlijk): Akela wij doen ons best

Akela stapt naar het midden en neemt ook de wolvenkop vast.

Derdejaar: wij dip-dip-dip
Welpen (gezamenlijk): wij dop-dop-dop

Alle welpen staan terug recht en zetten hun rechtermiddenvinger en -wijsvinger tegen hun rechterslaap.

Akela: De wet
Derdejaar:
De welp volgt de oude wolf,
de welp is moedig en houdt vol.
Akela: groet af

Alle welpen laten hun arm zakken en de derdejaar voegt zich weer bij de andere welpen in de kring. Akela kondigt het gebed aan, waarop iedereen kappen, petjes, mutsen, pruiken enz. afzet.

Iedereen: Goede Vader,
help ons flinke welpen worden.
Leer ons luisteren, helpen en blij zijn.
Wij vragen het U en onze Heer Jezus
en samen zullen wij ons best doen.
Akela: Sint Franciscus, patroon van de welpen
Welpen: Bid voor ons

Sluiting

Wij zijn scouts Rumst, elk met een eigen verhaal en samen op verkenning.

De natuur is onze troef.

We geloven in onszelf, in elkaar en in een rechtvaardige wereld.

Stap voor stap bouwen we aan onze omgeving en onze dromen.

Avondlied

De zon wijst nu het uur van gaan, wat lijkt het onverwacht
Uw beste best hebt gij gedaan, wij wensen goede nacht.
Verlaat ons niet, zeg gaat gij heen.
Wees moedig op je tocht en weet
De Heer waakt over u.