Financiën

Lidgeld

Hoewel onze groep draait op vrijwilligers, is scouting jammer genoeg niet voor niets. Daarom vraagt onze groep lidgeld. Voor het scoutsjaar 2023-2024 gaat het om 45 EUR per lid, ook betaalbaar met vrijetijdscheques van de gemeente. Dit bedrag vermindert bij scouting op maat, zoals hieronder verder uitgelegd.

Bovendien verzekert Scouts en Gidsen Vlaanderen al haar leden. Op die manier valt iedereen die zich bij de 29ste inschrijft, ook automatisch onder die groepsverzekering. In ruil betaalt onze groep 42,50 EUR aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze som zit al volledig in het lidgeld: geen bijkomende kosten dus, zodat u uw kind ‘s zondags zonder zorgen afzet.

Daarna blijft nog 2,50 EUR over. Die ondersteunt de takwerking, bijvoorbeeld om warme chocomelk te kopen of verkleedkleren aan te schaffen.

Speciale activiteiten

Een mens leeft echter niet van zondagsvergaderingen alleen. Doorheen het scoutsjaar komen er verschillende speciallekes bij. Ook hier is scouting op maat toepasbaar.

Om te beginnen zijn er de weekends. Meestal gaat het om één weekend per semester aan 30 EUR per lid. Overnachtingen in ons eigen lokaal of in tenten zijn echter goedkoper.

Daarna is er de kers op de taart, het kamp. De duur, en dus ook de prijs, verschilt van tak tot tak. Waar een kapoen 120 EUR betaalt, gaat het voor de welpen en jv’s om 155 EUR. Voor de verkenners en de jins wisselt het bedrag afhankelijk van de bestemming.

Tot slot zijn er ook nog de speciale vergaderingen, zoals gaan zwemmen of koken. Vaak vraagt de tak hierbij nog een kleine vergoeding voor de inkomprijs of het aangekochte eten. Gemiddeld schommelt dit rond 5 EUR per activiteit. Gelukkig voor de portemonnee vinden er maximum twee van deze activiteiten plaats per semester.

Uniform

Wie al eens een scout van dichterbij bekijkt, ziet dat die een uniform draagt. De basis is verkrijgbaar bij Hopper, de winkel van Scouts en Gidsen Vlaanderen.Voor de kledij eigen aan Scouts Rumst kan u kopen bij onze groepsleiding. Een T-shirt kost 7,50 EUR en een das 9 EUR.

Daarnaast organiseert onze groep ook in een tweedehandsverkoop. Zo zijn alle te kleine kleren steeds welkom op het scoutslokaal, waar wij ze van een tweede leven voorzien. Na de vergadering kan u steeds komen sneukelen in onze kast en voor 5 EUR een hemd, broek of T-shirt meepakken. De opbrengst van deze verkoop financiert mee het scouting op maat-project.

Scouting op maat

Ondanks alle moeite om de prijzen zo laag mogelijk te houden, is niet iedereen hierop voorzien. Om ook scouting te bieden aan wie financieel minder ademruimte heeft, biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen ondersteuning via scouting op maat. Deze ondersteuning bestaat uit drie grote pijlers: het verminderd lidgeld, het uniform op maat en het fonds op maat.

Eerst komt het verminderd lidgeld. Wie dit nodig heeft, kan steeds terecht bij onze groepsleiding om een tarief van 11,60 EUR aan te vragen. Het verschil is enkel financieel, verder merkt uw zoon hier niets van tijdens de vergaderingen en is hij even goed verzekerd.

Daarbovenop krijgen de leden die recht hebben op verminderd lidgeld ook korting in de Hopper. Op die manier kan iedereen een uniform op maat krijgen. Bovendien kan je ook steeds je leiding aanspreken om kampeergerief te lenen, zoals gamellen. Zo verminderen we samen de kosten van materiaal.

Tot slot bestaat het fonds op maat. Hier gaat het over de speciallekes zoals weekends of het kamp. Indien de prijs te hoog ligt, bestaat de mogelijkheid om deze door drie te delen. In zo’n geval betalen de ouders 1/3e, Scouts en Gidsen Vlaanderen 1/3e en Scouts Rumst 1/3e. Om dit laatste derde te bekostigen gebruikt onze groep de opbrengsten van de tweedehandsverkoop. Op die manier draagt iedereen zijn steentje bij aan een scoutsgroep zonder drempels.