• image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
Previous Next

Wie doet wat ?

Om een groep op de been te houden en vlekkeloos te laten functioneren zijn er een heel aantal mensen die zich engageren.

Iedere scoutsgroep heeft een gelijkaardige structuur waarbinnen vrij kan gekozen worden welke mensen verantwoordelijk zijn voor de verschillende taken.

Groepsraad en Groepsleiding

Aan het hoofd van iedere scoutsgroep staat de groepsraad. De groepsraad bestaat uit alle actieve leiding, zij vergaderen regelmatig en beslissen over alles wat van toepassing is op onze hele scoutsgroep.

Uit de groepsraad wordt de groepsleiding of groepsploeg gekozen. De verkiezing gebeurt anoniem en officieel en wordt georganiseerd door de districtscommissaris, deze is verantwoordelijk voor verschillende groepen binnen een regio.

De groepsleiders worden steeds verkozen voor een beperkte periode die voor hun verkiezing wordt vastgelegd. Eens de groepsleiding verkozen is, tekenen deze een contract met het verbond, vertegenwoordigd door de districts- commissaris. Zodoende zijn de groepsleiding gebonden aan hun engagement alsook hebben zij een bevestiging in handen die bewijst dat zij door de groepsraad officieel verkozen werden.

De groepsleiding is daarna automatisch voorzitter van de groepsraad.

Tijdens een werkjaar is de groepsleiding belast met de algemene leiding van de groep en de organisatie van groepsactiviteiten zoals het overgangsweekend, de mosselfeesten, de scoutsparty, het kamp, ...

Materiaalmeesters

De materiaalmeesters fungeren binnen onze groep als een afzonderlijke tak. Zij horen bij de groepsraad en worden beschouwd als actieve leiding. Zij zorgen er dagdagelijks voor dat het materiaal onderhouden wordt en dat de lokalen technisch in orde zijn.

Takleiding en Leiding

De overige leden van de groepsraad zijn de takleiders en de leiders. Zij vormen de basis waarop de groep draait. De takleiders worden ieder jaar verkozen door de leiders van iedere tak. Zij zijn een heel jaar verantwoordelijk voor de werking van hun tak en leggen hiervoor verantwoording af tegenover de groepsraad.

De takleiders en hun leiders houden iedere week een takraad waarop zij de komende activiteiten bespreken en uitwerken alsook de werking van hun tak evalueren.

Voortrekkers

Elke leider wordt na zijn actieve leiders-carrière uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de voortrekkers. De voortrekkers organiseren hun eigen activiteiten op een regelmatige basis, dit om betrokken te blijven bij scouting alsook het contact te behouden, zij gaan ook jaarlijks op kamp.

De voortrekkers zijn ook een belangrijke steun voor de leiding tijdens de jaarlijkse financiële activiteiten zoals de mosselfeesten en de scoutsparty.